Rozpocznij terapię poznawczo-behawioralną w Krakowie

Zajmuję się następującymi problemami:

  • Zaburzenia lękowe w tym fobia społeczna, zespół paniki, lęk uogólniony

  • Zaburzenia nastroju, np. depresja

  • Trudności w relacjach

  • Uzależnienie od alkoholu i gier hazardowych

  • Współuzależnienie

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych.
Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Terapeuty Uzależnień.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji certyfikowanego psychoterapeuty i wykładowcy Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.


Maria Biegańska-Prochaczek

tel: +48 791 916 992

maria.prochaczek@dobra-mysl.pl

Gabinet w Krakowie

Adres: ul. Studencka 6/9

Godziny:

środa od 16:00 do 21:00

piątek od 14:00 do 20:00


Koszt sesji indywidualnej: 100 zł (50min)


Umów się na wizytę
Często Zadawane Pytania

O mnie


Maria Biegańska-Prochaczek

psychoterapeuta poznawczo-behawioralny oraz specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT EDU w Warszawie, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Ukończyłam również Szkołę Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze.

Przez ostatnie cztery lata – do czerwca 2016 roku - pracowałam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. W Krakowie pracuję w Centrum Dobrej Terapii. Do grudnia 2016 pracowałam także w Małopolskim Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pomagam osobom cierpiącym na zaburzenia lękowe (fobia społeczna, zespół paniki, lęk uogólniony) i zaburzenia nastroju. Pracuję także z osobami doświadczającymi różnych życiowych trudności – przewlekłego stresu, nieśmiałości, problemów w relacjach z ludźmi.

Moją pracę prowadzę pod superwizją certyfikowanego psychoterapeuty i wykładowcy Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT EDU w Warszawie.

Posiadam tytuł certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1420). Prowadzę również terapię indywidualną osób uzależnionych oraz osób współuzależnionych.


Czym jest terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna jest podejściem psychoterapeutycznym, w którym główny nacisk kładzie się na rozpoznawanie i modyfikowanie myśli (aspekt poznawczy) oraz zmiany w zachowaniu (aspekt behawioralny). Terapia poznawczo-behawioralna zakałda, że istnieje ścisły związek pomiędzy tym, co myślimy, a tym jak się czujemy i zachowujemy.

Oto przykład:

Wyobraźcie sobie Państwo, że czekacie w kawiarni na kolegę, jednak on się spóźnia.

Różne myśli mogą w takiej sytuacji przyjść do głowy, na przykład:

Nie szanuje mnie i mojego czasu! Ileż można czekać?!

W związku z taką myślą naprawdopodobniej pojawi się złość i zniecierpliwienie. Być może niektórzy z Państwa zdecydowaliby się na wyjście z kawiarni lub zatelefonowanie do kolegi z pretensjami.

W tej samej sytuacji niektórym z Państwa mogłaby pojawić się w głowie zupełnie inna myśl:

A może coś mu się stało?

Taka myśl wywoła obawę lub troskę i skłoni raczej do zatelefonowania z pytaniem, czy wszystko w porządku.

Jeszcze raz zobaczcie Państwo ten przykład rozpisany w tabeli:


Sytuacja: Oczekiwanie w kawiarni na kolegę, który się spóźnia
Myśl Uczucie Zachowanie
Nie szanuje mnie i mojego czasu!
Ileż można czekać?!
Złość Wyjście z kawiarni/ Zatelefonowanie do kolegi z pretensjami
A może coś mu się stało? Troska
Obawa
Zatelefonowanie do kolegi z pytaniem, czy wszystko w porządku

Często zdarza się też, że treść naszych myśli nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. Myśli są przesadzone lub zniekształcone. Jeżeli w trakcie terapii uda się takie myśli rozpoznać i zmodyfikować, nastąpi poprawa nastroju oraz zmiana zachowania.

W terapii pracuje się nad trzema poziomami poznawczymi. Pierwszym z nich są myśli automatyczne- pojawiają się szybko i w sposób nieplanowany w różnych sytuacjach. Wraz z terapeutą Pacjent uczy się rozpoznawać te myśli, a następnie weryfikować ich trafność lub korygować je.

U podstaw myśli automatycznych leżą tzw. przekonania pośredniczące i ogólne zasady rządzące życiem. Mają one zwykle formę „jeżeli... to” („jeżeli zbliżę się do kogoś to na pewno zostanę odrzucony”) lub stwierdzeń o powinności lub przymusie np. „powinienem sobie sam ze wszystkim radzić”, „muszę być silny”.

Ostatnim poziomem są tzw. przekonania kluczowe (schematy poznawcze). To myśli na temat samego siebie, innych ludzi oraz świata w formie ogólnych, jednoznacznych stwierdzeń np. „jestem beznadziejny”, „jestem słaba”, „jestem niewiele wart”. Te założenia mają silny wpływ na nasze samopoczucie oraz zachowanie, mimo że w większości nie zdajemy sobie sprawy z tego, że je posiadamy.

Wymienione powyżej poziomy poznawcze są ze sobą związane.

Oto przykład:

Pracownik tydzień temu wykonał dla szefa raport. Dziś otrzymał go z powrotem, z naniesionymi przez szefa poprawkami.

Myśl automatyczna: Popełniłem aż trzy błędy!

Przekonanie pośredniczące/ zasada rządząca życiem:

Jeżeli popełniam błędy, to jestem bezwartościowy.
Nie wolno popełniać błędów.

Przekonanie kluczowe: Jestem bezwartościowy.

Ważnym elementem terapii są tzw. eksperymenty behawioralne, czyli różnego rodzaju ćwiczenia. Służą one sprawdzaniu słuszności, czy prawdziwości danej myśli lub zmianie samopoczucia – tu zmianę zaczynamy od zmiany zachowania, a nie myśli.

Terapia poznawczo-behawioralna sluży rozwiązywaniu biężących problemów i trudności i opiera się na współpracy terapeuty i Pacjenta. Terapeuta zna model i techniki pracy terapeutycznej, a Pacjent wie, czego doświadcza - może opisać swoje myśli i nastrój.

Zachęcam do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat przebiegu terapii oraz stosowanych technik pracy. Więcej informacji znajduje się w odpowiedziach na często zadawane pytania:

Często Zadawane Pytania
Maria Biegańska-Prochaczek

tel: +48 791 916 992

maria.prochaczek@dobra-mysl.pl

Gabinet w Krakowie

Adres: ul. Studencka 6/9

Godziny:

środa od 16:00 do 21:00

piątek od 14:00 do 20:00


Koszt sesji indywidualnej: 100 zł (50min)


Umów się na wizytę
Często Zadawane Pytania


Najważniejsze cechy

Oparta na dowodach

Postawą terapii poznawczo-behawioralnej są badania naukowe. Metody i teoria terapii podlega ciągłemu rozwojowi i weryfikacji

Skoncentrowana na problemie

Początkiem terapii jest określenie wspólnie z terapeutą realistycznego celu, który Pacjent chce osiągnąć. O skuteczności świadczy poprawa w problematycznym obszarze życia.

Krótkoterminowa

Typowa terapia trwa od 3 do 12 miesięcy. Jest to okres kilkukrotnie krótszy, niż w innych popularnych typach terapii.

Skuteczna

Wysoka skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej została potwierdzona badaniami naukowymi.

Zapraszam do umówienia się na pierwszą wizytę.
Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Można również użyć formularza kontaktowego.

Terapia rozpoczyna się od umówienia się na dwie do trzech sesji diagnostycznych, podczas których wspólnie z Pacjentką/Pacjentem definiuje się problem i cele terapii. Następnie wspólnie ustala się przewidywany czas trwania terapii, częstotliwość i długość spotkań (zwykle 50min, raz w tygodniu).
Jest to tak zwany kontrakt terapeutyczny.

Podstawowe informacje na temat przebiegu terapii można znaleźć w odpowiedziach na często zadawane pytania.

Często Zadawane Pytania


Maria Biegańska-Prochaczek

tel: +48 791 916 992

maria.prochaczek@dobra-mysl.pl

Koszt sesji indywidualnej:

100 zł za 50 min.


Gabinet w Krakowie

Adres: ul. Studencka 6/9

Godziny:

środa od 16:00 do 21:00

piątek od 14:00 do 20:00Formularz kontaktowy


Gabinet w Krakowie ul. Studencka 6/9
środa od 16:00 do 21:00, piątek od 14:00 do 20:00