Rozpocznij terapię poznawczo-behawioralną we Wrocławiu

Zajmuję się następującymi problemami:
  • Zaburzenia lękowe, w tym fobia społeczna, zespół paniki, lęk uogólniony
  • Zaburzenia nastroju (np. depresja)
  • Trudności w relacjach

Prowadzę terapię dla:
  • Osób wychowujących się w domu, w którym ktoś z domowników był uzależniony od alkoholu (m.in. DDA)
  • Osób będących w związku partnerskim z osobą uzależnioną (tzw. współuzależnienie)
  • Osób uzależnionych od alkoholu lub gier hazardowych

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych.

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Terapeuty Uzależnień.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji certyfikowanego superwizora-dydaktyka PTTPB.

Mój gabinet jest miejscem przyjaznym dla osób LGBT oraz dla członków ich rodzin.

O mnie


Maria Biegańska-Prochaczek

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna oraz specjalistka psychoterapii uzależnień

Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT EDU w Warszawie, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Ukończyłam również Szkołę Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze.

W latach 2012-2016 pracowałam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. W okresie 2016-2018 pracowałam w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie oraz w Małopolskim Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Krakowie. Od 2019 roku pracuję ponownie we Wrocławiu.

Od 2015 roku prowadzę indywidualną praktykę psychoterapeutyczną.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pomagam osobom cierpiącym na zaburzenia lękowe (fobia społeczna, zespół paniki, lęk uogólniony) i zaburzenia nastroju. Pracuję także z osobami doświadczającymi różnych życiowych trudności – przewlekłego stresu, nieśmiałości, problemów w relacjach z ludźmi. Ze względu na posiadane doświadczenie w terapii uzależnień prowadzę również terapię osób współuzależnionych oraz osób, które wychowały się w domu, w którym ktoś z domowników był uzależniony (m.in. DDA).

Posiadam tytuł certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień (certyfikat nr 1420).

Mój gabinet jest miejscem przyjaznym dla osób LGBT oraz dla członków ich rodzin.

Moją pracę prowadzę pod superwizją certyfikowanego superwizora-dydaktyka PTTPB.

Czym jest terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest podejściem psychoterapeutycznym, w którym główny nacisk kładzie się na rozpoznawanie i modyfikowanie myśli (aspekt poznawczy) oraz zmiany w zachowaniu (aspekt behawioralny). Terapia poznawczo-behawioralna zakałda, że istnieje ścisły związek pomiędzy tym, co myślimy, a tym jak się czujemy i zachowujemy.

Oto przykład:

Wyobraźcie sobie Państwo, że czekacie w kawiarni na kolegę, jednak on się spóźnia.

Różne myśli mogą w takiej sytuacji przyjść do głowy, na przykład:

Nie szanuje mnie i mojego czasu! Ileż można czekać?!

W związku z taką myślą naprawdopodobniej pojawi się złość i zniecierpliwienie. Być może niektórzy z Państwa zdecydowaliby się na wyjście z kawiarni lub zatelefonowanie do kolegi z pretensjami.

W tej samej sytuacji niektórym z Państwa mogłaby pojawić się w głowie zupełnie inna myśl:

A może coś mu się stało?

Taka myśl wywoła obawę lub troskę i skłoni raczej do zatelefonowania z pytaniem, czy wszystko w porządku.

Jeszcze raz zobaczcie Państwo ten przykład rozpisany w tabeli:


Sytuacja: Oczekiwanie w kawiarni na kolegę, który się spóźnia
Myśl Uczucie Zachowanie
Nie szanuje mnie i mojego czasu!
Ileż można czekać?!
Złość Wyjście z kawiarni/ Zatelefonowanie do kolegi z pretensjami
A może coś mu się stało? Troska
Obawa
Zatelefonowanie do kolegi z pytaniem, czy wszystko w porządku

Często zdarza się też, że treść naszych myśli nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. Myśli są przesadzone lub zniekształcone. Jeżeli w trakcie terapii uda się takie myśli rozpoznać i zmodyfikować, nastąpi poprawa nastroju oraz zmiana zachowania.

W terapii pracuje się nad trzema poziomami poznawczymi. Pierwszym z nich są myśli automatyczne- pojawiają się szybko i w sposób nieplanowany w różnych sytuacjach. Wraz z terapeutą Pacjent uczy się rozpoznawać te myśli, a następnie weryfikować ich trafność lub korygować je.

U podstaw myśli automatycznych leżą tzw. przekonania pośredniczące i ogólne zasady rządzące życiem. Mają one zwykle formę „jeżeli... to” („jeżeli zbliżę się do kogoś to na pewno zostanę odrzucony”) lub stwierdzeń o powinności lub przymusie np. „powinienem sobie sam ze wszystkim radzić”, „muszę być silny”.

Ostatnim poziomem są tzw. przekonania kluczowe (schematy poznawcze). To myśli na temat samego siebie, innych ludzi oraz świata w formie ogólnych, jednoznacznych stwierdzeń np. „jestem beznadziejny”, „jestem słaba”, „jestem niewiele wart”. Te założenia mają silny wpływ na nasze samopoczucie oraz zachowanie, mimo że w większości nie zdajemy sobie sprawy z tego, że je posiadamy.

Wymienione powyżej poziomy poznawcze są ze sobą związane.

Oto przykład:

Pracownik tydzień temu wykonał dla szefa raport. Dziś otrzymał go z powrotem, z naniesionymi przez szefa poprawkami.

Myśl automatyczna: Popełniłem aż trzy błędy!

Przekonanie pośredniczące/ zasada rządząca życiem:

Jeżeli popełniam błędy, to jestem bezwartościowy.
Nie wolno popełniać błędów.

Przekonanie kluczowe: Jestem bezwartościowy.

Ważnym elementem terapii są tzw. eksperymenty behawioralne, czyli różnego rodzaju ćwiczenia. Służą one sprawdzaniu słuszności, czy prawdziwości danej myśli lub zmianie samopoczucia – tu zmianę zaczynamy od zmiany zachowania, a nie myśli.

Terapia poznawczo-behawioralna sluży rozwiązywaniu biężących problemów i trudności i opiera się na współpracy terapeuty i Pacjenta. Terapeuta zna model i techniki pracy terapeutycznej, a Pacjent wie, czego doświadcza - może opisać swoje myśli i nastrój.

Zachęcam do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat przebiegu terapii oraz stosowanych technik pracy. Więcej informacji znajduje się w odpowiedziach na często zadawane pytania:

Często Zadawane PytaniaFormularz kontaktowy